Coaching U

Professionally

acc_web

“Niemand heeft een coach nodig, maar iedereen kan er een gebruiken”.

CoachingU

De bovenstaande uitspraak is van Alex Engel. Onderzoek heeft uitgewezen dat coaching de meest effectieve interventie is voor gedragsverandering en vaak ook voor emotionele groei.

Professionele coaching geniet een steeds grotere populariteit. Individuen, bedrijven, profit- en non-profitorganisaties, scholen en overheden ontdekken de mogelijkheden en voordelen van coaching.

De ICF -International Coach Federation- definieert coaching als het creatieve proces waarbij de client als partner wordt geïnspireerd en uitgedaagd om tot zijn of haar maximale persoonlijke en professionele potentieel te komen.

Met coaching begeleid ik mensen bij het aanleren, verfijnen en zonodig herstellen van vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen werken en werk en privé in balans te hebben. Ik laat hen komen tot nieuwe en verhelderende perspectieven om de eigen unieke mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor prestaties kunnen maximaliseren. 

Door te bevragen, uit te dagen en aan te moedigen stimuleer ik hen in effectiviteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, betrokkenheid en effectiviteit. Daarmee help ik hen in het verwerven van zelfvertrouwen en een (hersteld) gevoel van eigenwaarde, om ambities in werk en privéleven ook daadwerkelijk waar te maken. 

Coaching helpt om werk- en privégerelateerde doelen te verwezenlijken en op deze wijze persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het stelt je in staat om diepgaande persoonlijke inzichten te verwerven die je je leven lang kunt inzetten.

Groeien doe je zelf,

soms met een beetje hulp.

In goede handen

Ik beleef er oprecht voldoening en plezier aan als ik zie dat mensen opbloeien en nieuwe energie hebben gekregen van hun -nieuw- verworven inzichten.

Je kunt in mij een professionele, integere, betrouwbare, maar ook vrolijke en humorvolle coach verwachten. Ik ben open en direct, uitnodigend tot diepgang, maar ook praktisch. Mijn benadering is gebaseerd op positieve psychologie, systeemdenken, leertheoriën en een ontwikkelingsgericht mensbeeld. Bij persoonlijke coaching werk ik bij voorkeur met het GROW-model.

Ik ben door de International Coach Federation (ICF) gecertificeerd als Associate Certified Coach (ACC) en als Black Belt in Lean geef ik Lean trainingen en ik begeleid en coach ik Lean verbeterprojecten.

Aanbevelingen